Category Archives: Belgium

Laurent Gerbaud Chocolatier,Brussel,Belgium

SK: Nová skúsenosť v podobe výroby belgickej čokolády v čokoládovni Laurent Gerbaud Chocolatier, ako aj štúdium histórie čokolády a návšteva Brusselu, plus ochutnávka belgického piva Kriek boon a tradičného jedla. A samozrejme nezabudnite ochutnať belgické vafle v Továrni na vafle. Vráťme sa k výrobe čokolády, ktorú považujem za perfektnú skúsenosť. Naučili sme sa niečo nové o jej histórii, ochutnali sme rôzne druhy. Zistila som, že mi najviac chutí čokoláda z Venezuely:) Samé sme si vyrobili niekoľko bonbónov s rozličnými prísadami, ako napríklad všelijaké druhy orieškov, sušeného ovocia či korenia. Celý workshop trval približne 2 hodiny a stál nás  35 eur. Plus ako darček sme dostali 10% zľavu na čokádu priamo v obchode. Naozaj sa to oplatí! Skvelý zážitok:)

EN: New experience of Belgium chocolate workshop in Laurent Gerbaud Chocolatier as well as study of chocolate history plus Brussel visit and Belgium beer Kriek boon and traditional food tasting. And of course do not forget to try Belgian waffles in The Waffle factory. Lets get back to the chocolate production that I liked the most. We learned a lot about its history and tasted many kinds. I found out that I prefer chocolate from Venezuela:) We could try to create own box of sweets with different kinds of flavors such as nuts, dry fruits or spices. Whole workshop lasted approx. 2 hours and we paid 35 euros. Plus as a gift we got 10% discount for chocolate in the shop. It really worth it! Great experience:)

DSC_0751 Continue reading